P全球【世界台】巴西ê政治經濟危機

文 / 周盈成

以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語, 就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦!

 

巴西國會頂禮拜日對總統Dilma Rousseff啟動彈劾程序,正式ê理由,是伊粉飾財政紅字。佇中南美大國ê這場政治危機內底,真譀古ê,是指控Rousseff貪汙ê政治陣營,毋但掠無證據,身為往過軍事獨裁ê政治繼承者ê in,本身才上貪腐。

 

Rousseff佇一年半前經過兩回合ê選舉,當選第二任,tsit-má支持率煞個位數,主要ê原因是經濟。受著中國經濟減速ê影響,真倚重原物料出口ê巴西,經濟自2011年就開始轉,偏左ê政府使用刺激方案來救,毋過不敵國際大勢,2014年開始衰退,舊年koh-khah慘,GDP倒3.8%。

 

政府ê財政透支嘛愈來愈嚴重。2014年,Rousseff政府向公營銀行借錢,來政府êkah較好看。這種步數佇巴西本底無算重大違法,毋過煞成為反對黨用彈劾欲來總統落台ê理由。

 

朝野ê真政客,攏牽涉著國營石油公司錢ê貪腐案件,包括Rousseff ê政治師父、前總統Luiz Inácio Lula da Silva在內。Rousseff本人無涉案,毋過伊佇3月任命Lula做首席部長,被認為是幫助Lula逃避起訴,koh出新ê爭議。

 

4月17,眾議院以超過三分之二ê法定戶橂ê票數,通過Rousseff ê彈劾案,紲落來愛由參議院表決。看範勢,Rousseff真可能會予參議院先停職,審判了後撤職,由無仝黨ê副總統接任。

 

眾議院彼日ê表決是一齣大戲,500外位議員,排列一个一个行到台前,講一兩句話,公開投落in ê票。真諷刺ê,是真濟家己有弊案在身ê議員,反貪腐ê口號,投票贊成彈劾Rousseff。根據一項統計,巴西ê國會議員,有六成為著各種ê嚴重犯罪受著司法調查。

 

巴西ê社會運動者David Miranda寫講,主導反Rousseff運動ê,就是長久以來上好額ê既得利益集團,包括in操控ê媒體,in反對勞工黨政府照顧散食人ê政策。一位後年準備選總統ê右派領袖,彼日投票贊成彈劾Rousseff ê時陣,宣稱伊這票是欲讚揚1964年政變上台ê軍事獨裁政權ê一位軍官,彼个人親身刑求當時是反對份子ê Rousseff。

 

《經濟學人》週刊一向無同情Rousseff ê經濟路線,毋過嘛認為彈劾伊無才調救經濟,因為巴西規个統治階層攏腐敗,遐ê伊走ê人比伊koh-khah。除非政治界來一場全面大摒掃,若無,短期猶是看袂著希望。

 

【世界台】Facebook專頁

 

Brasília - Em declaração à imprensa, a presidenta Dilma Rousseff fala sobre a aprovação da abertura do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados (Valter Campanato/Agência Brasil)

特色圖片:巴西總統 Dilma Rousseff 佇4月18日發表聲明。相片作者:Agência Brasil Fotografias。本著作係採用創用CC 姓名標示 2.0 國際 授權條款授權。

您可以 留言回應, 或 追蹤

1 篇回應 to “【世界台】巴西ê政治經濟危機”

  1. Taokara 說:

    束結講:真了然。

    這个世界上的反動勢力,比咱想的閣較有力,若會行倒頭lu,嘛無意外。

留言