P全球【世界台】英國脫歐十年後ê烏暗想像

文 / 周盈成

以下這篇短文,是用教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語, 就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦!

 

英國佇6月23,就欲公投決定敢是欲退出歐洲聯盟。在這件佮其他代誌,若是現在時行ê大眾主義(populism)勝利,世界秩序可能會發生大變動,對真tsē西方ê觀察者來講,是ê方向。

 

英國《衛報》ê專欄作家Natalie Nougayrède設想英國公投決定脫歐十年後ê光景,佇彼个世界,歐盟已經四散,歐洲ê大部份納入中國ê「一帶一路」;露西亞(Russia)ê手伸入真tsē歐洲國家,Greece佮Bulgaria加入露西亞發起ê「東正教聯盟」。

 

 

根據這篇「小小說」,2026年ê英國首相,來自英國獨立黨(UKIP),就是tsit-má唯一主張脫歐ê主要政黨。法國ê總統是右翼政黨民族陣線(FN)現在ê主席Marine Le Pen,伊佇2022年以反全球化佮反移民ê政見當選,推動公投,成功予法國脫離歐盟。

 

無法國ê歐盟已經有若無,賰的成員國決定解散聯盟。德國已經放棄領導,較袂予鄰國講東講西。規个歐洲,除了Norway佮Spain,所有ê國家攏有極右抑是大眾主義政黨進入政府,in主張保護主義、反對全球化、排斥外國人。歐洲各國互相為敵。

 

脫歐ê英國才發現伊佮美國ê特別關係無啥路用,美國自Trump 總統開始行孤立主義,對歐洲已經無重視,重點佇亞太,中國競爭。

 

結果,英國也只好佮中國行愈,為著巴結,倫敦ê Heathrow國際機場改名號做習近平大西洋機場;解放軍ê軍艦來停佇英國ê港口;中國來ê資金附帶政治壓力,限制媒體自由;一位英國記者咧調查中國收買英國國會議員ê事件,人失蹤去……。

 

佇作者ê想像之中,遮的悲觀ê發展,當然並毋是攏是英國脫歐來造成,但是有增強ê作用。照「現實中」ê一項最新民調,贊成脫離歐盟ê已經過贊成留佇歐盟ê,脫歐派以43% ê支持率領先三个百分點。最大ê因素,是民眾對移民ê不安。脫歐派佇紲落來ê兩禮拜,欲繼續用這做重點來大力票。

 

 

【世界台】Facebook專頁

您可以 留言回應, 或 追蹤

8 篇回應 to “【世界台】英國脫歐十年後ê烏暗想像”

 1. JinHao Jhang 說:

  這太棒了!!! 竟然最近才發現Sè-kài Tâi!!!

 2. JinHao Jhang 說:

  有計畫推出客語版本嗎? 或者南島語版?

 3. Ilin 說:

  讚!!
  感謝,請你們一定要繼續努力下去!

 4. JinHao Jhang 說:

  加油! 繼續努力! 也會分享給更多的人知道!

 5. Kuosheng 說:

  太酷了!關心時事還可以用台語聽新聞,獲益良多。請持續努力、我會不斷支持,加油。

 6. Tselak 說:

  加油! 另外也推薦用萌典 例如: moedict.tw/’紲落來

留言