P全球【世界台】反網頂仇恨言論  德國新法起行就撞突

文 / 周盈成

以下短文以教育部公布的台語標準用字寫成。一點都不難,認得中文、略通台語,就懂八九成了。還有聲音檔唸給你聽,許多字詞也超連結到教育部的臺語常用詞辭典。看世界新聞,兼學台語文,就是【世界台 ~ Sè-kài Tâi】啦!

德國今年開始實施新法律來壓制社交媒體頂面ê「仇恨言論」。一下實施發生幾若件爭議案件,予人抗議妨害言論自由。表面看只是法律定了有妥當無ê問題,實際上牽涉著德國特殊ê烏暗歷史佮人口新挑戰,特別歹

 

2017年ê尾工,Cologne ê警方佇Twitter用四種語言發訊息,祝逐家新年快樂。阿拉伯文版煞去惹著極右派,德國另類選擇黨(AfD)ê國會議員Beatrix von Storch (文章頂面相片內底的演講者) 佇家己ê Twitter起,講這是欲「巴結野蠻ê Muslim強姦犯。」伊這鋪*佇隔轉工,正月初一,予Twitter封掉,甚至規个口座都消失半工。仝黨另外一位頭人佇Twitter共相,罵著移民ê鋪mā隨無去。

 

新法規定,大型網路平台若是接著檢舉,原則上著愛佇24點鐘以內,共仇恨言論、Nazi標誌等等「明顯違法」ê內容刣掉,若無,可能受著上到5000萬歐元ê罰款。

 

紲落來ê風波當中,甚至一寡剾洗圖文嘛予人刣掉,無論是佗一爿;極右派共家己宣傳做言論自由ê烈士;主導這項立法ê法務部長Heiko Maas予人罵kah臭頭;伊家己進前bat罵一位反移民ê作者是「白癡」,這條鋪煞嘛去予Twitter刪掉。標準是啥,眾人掠無頭摠

 

真濟人批判這个法律共判斷啥物是違法ê責任交予網路公司,後者驚受罰,煞共認定違法ê範圍放kah足闊。另類選擇黨、自由民主黨佮綠黨攏主張修法。毋過有人講,新法予人牽拖kah過頭矣,像Storch口座予人停用這款代誌,就佮新法無關係,是Twitter照伊本身ê規定做ê,Twitter佮面冊tsia-ê大型社交媒體,對爭議言論ê處理模式,受著美國政治ê影響較大, 德國法律毋是重點。

 

言論自由佮反歧視之間ê緊張關係,佇民主國家真四常,毋過德國因為有Nazi佮東德極權ê恐怖經驗,問題特別敏感。2015年以來,收容120萬主要來自中東ê移民,予衝突koh-khah激烈佮浮出。毋但有在來族群對新移民觀感ê問題,Muslim移民mā不時有反猶太ê言行。執政黨已經準備欲修改法令,予會當共反猶ê新移民趕出去。

 

《經濟學人》雜誌指出,進前ê德國社會,較穩定、同質、守規矩,管理言論較簡單。2015年以來ê移民潮,使本來相對慢ê向多元演變過程雄雄加速,網路頂充滿主流媒體袂講ê言論,這个新ê德國,已經變kah較歹治理。

 

  • 鋪(phoo):創新詞,英文的post,華語口語常說的po,即網路上的貼文、帖子。

德國另類選擇黨(AfD)國會議員Beatrix von Storch。相片:Nicolaus Fest,自:Flickr,(CC BY-ND 2.0)

 

【世界台】臉書專頁

您可以 留言回應, 或 追蹤

2 篇回應 to “【世界台】反網頂仇恨言論  德國新法起行就撞突”

  1. 我靠 說:

    這語言文字?不要笑死人了啦!

留言